www.ymparisto.fi
 
 
Jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   MaaMet-seurantaohjelman jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   Suomen ympäristökeskus SYKE
 
 

Yläneenjoki P2 Vanhakart

Yläneenjoki

Alkuaika: 1.1.2019
Loppuaika: 23.04.2021

Vedenlaatu vuodesta 1975

Kokonaisfosfori µg l-1 

Kokonaistyppi µg l-1 

Kiintoaine 0,4 µm mg l-1 

Kemiall. hapen kulutus CODMn mg l-1 

Sähkönjohtavuus mS m-1 

pH  

Väriluku mg Pt l-1 

Kokonaisfosfori
µg l-1
AikaArvo
17.1.201964,0
6.3.201953,0
9.4.201957,0
16.5.201969,0
13.6.201983,0
1.8.2019110,0
21.8.2019150,0
17.9.2019190,0
30.10.2019140,0
28.11.2019190,0
11.12.2019210,0
8.1.2020180,0
17.2.2020330,0
4.3.202086,0
15.4.2020100,0
13.5.202098,0
16.6.202073,0
6.7.2020130,0
17.8.202071,0
14.9.2020130,0
20.10.2020130,0
25.11.2020200,0
7.12.2020130,0
11.2.202174,0
15.3.202169,0
Kokonaistyppi
µg l-1
AikaArvo
17.1.20191500
6.3.20193500
9.4.20192100
16.5.20191000
13.6.20191500
1.8.2019710
21.8.2019880
17.9.20192500
30.10.20193400
28.11.20194400
11.12.20193000
8.1.20202800
17.2.20202500
4.3.20201500
15.4.20201500
13.5.20201200
16.6.2020780
6.7.2020900
17.8.2020780
14.9.2020910
20.10.2020950
25.11.20203300
7.12.20203500
11.2.20211600
15.3.20211900
Kiintoaine 0,4 µm
mg l-1
AikaArvo
17.1.201918,00
6.3.201917,00
9.4.201926,00
16.5.201913,00
13.6.20195,50
1.8.20194,50
21.8.20199,00
17.9.201933,00
30.10.201936,00
28.11.201980,00
11.12.201998,00
8.1.202084,00
17.2.2020200,00
4.3.202030,00
15.4.202045,00
13.5.202018,00
16.6.20206,00
6.7.20207,00
17.8.20204,80
14.9.202010,00
20.10.202013,00
25.11.202095,00
7.12.202050,00
11.2.202122,00
15.3.202122,00
Kemiall. hapen kulutus CODMn
mg l-1
AikaArvo
17.1.201918,0
6.3.201918,0
9.4.201923,0
16.5.201921,0
13.6.201922,0
1.8.201920,0
21.8.201919,0
17.9.201930,0
30.10.201933,0
28.11.201927,0
11.12.201930,0
8.1.202022,0
17.2.202027,0
4.3.202021,0
15.4.202018,0
13.5.202021,0
16.6.202021,0
6.7.202019,0
17.8.202020,0
14.9.202019,0
20.10.202019,0
25.11.202036,0
7.12.202024,0
11.2.202123,0
15.3.202121,0
Sähkönjohtavuus
mS m-1
AikaArvo
17.1.201911,0
6.3.201912,0
9.4.20197,6
16.5.201912,0
13.6.201915,0
1.8.201917,0
21.8.201916,0
17.9.201913,0
30.10.201912,0
28.11.201913,0
11.12.20198,8
8.1.202011,0
17.2.20206,3
4.3.20208,1
15.4.20209,2
13.5.202011,0
16.6.202013,0
6.7.202015,0
17.8.202017,0
14.9.202018,0
20.10.202019,0
25.11.20209,7
7.12.202013,0
11.2.202111,0
15.3.202111,0
pH
AikaArvo
17.1.20197,10
6.3.20196,90
9.4.20196,80
16.5.20197,40
13.6.20197,30
1.8.20197,20
21.8.20197,70
17.9.20197,00
30.10.20196,80
28.11.20196,70
11.12.20196,70
8.1.20207,00
17.2.20206,70
4.3.20207,00
15.4.20207,20
13.5.20207,20
16.6.20207,50
6.7.20207,10
17.8.20207,50
14.9.20207,20
20.10.20207,40
25.11.20206,70
7.12.20207,00
11.2.20217,00
15.3.20217,30
Väriluku
mg Pt l-1
AikaArvo
17.1.2019100
6.3.2019100
9.4.2019130
16.5.2019130
13.6.2019140
1.8.2019120
21.8.2019120
17.9.2019180
30.10.2019190
28.11.2019130
11.12.2019160
8.1.2020130
17.2.2020160
4.3.2020140
15.4.2020140
13.5.2020140
16.6.2020150
6.7.2020160
17.8.2020130
14.9.2020140
20.10.2020140
25.11.2020200
7.12.2020140
11.2.2021150
15.3.2021140

Päivitetty 23.04.2021

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto