www.ymparisto.fi
 
 
Jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   MaaMet-seurantaohjelman jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   Suomen ympäristökeskus SYKE
 
 

Yläneenjoki P2 Vanhakart

Yläneenjoki

Kesäkausi: 1.1.-31.12.
Talvikausi: -
Vuodet: 1975-

Tuoreimmat havainnot

Kokonaisfosfori µg l-1 

Kokonaistyppi µg l-1 

Kiintoaine GF/C mg l-1 

Kiintoaine 0,4 µm mg l-1 

Kemiall. hapen kulutus CODMn mg l-1 

Sähkönjohtavuus mS m-1 

pH  

Väriluku mg Pt l-1 


Päivitetty 27.05.2024

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto