www.ymparisto.fi
 
 
Jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   MaaMet-seurantaohjelman jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   Suomen ympäristökeskus SYKE
 
 

Teutjoki 005 5700

Teutjoki

Alkuaika: 1.1.2019
Loppuaika: 23.06.2021

Vedenlaatu vuodesta 1975

Kokonaisfosfori µg l-1 





Kokonaistyppi µg l-1 





Kiintoaine 0,4 µm mg l-1 





Kemiall. hapen kulutus CODMn mg l-1 





Sähkönjohtavuus mS m-1 





pH  





Väriluku mg Pt l-1 





Kokonaisfosfori
µg l-1
AikaArvo
26.3.2019100,0
8.5.201946,0
22.7.201969,0
25.9.2019190,0
19.11.2019220,0
30.3.2020110,0
18.5.202079,0
23.7.2020200,0
22.9.2020160,0
18.11.2020530,0
24.3.202168,0
25.5.2021210,0
Kokonaistyppi
µg l-1
AikaArvo
26.3.20193700
8.5.20191300
22.7.2019520
25.9.20191600
19.11.20194200
30.3.20202900
18.5.2020760
23.7.20201100
22.9.20201400
18.11.20203100
24.3.20211700
25.5.20214300
Kiintoaine 0,4 µm
mg l-1
AikaArvo
26.3.201970,00
8.5.201924,00
22.7.201911,00
25.9.201985,00
19.11.2019170,00
30.3.202070,00
18.5.202034,00
23.7.202026,00
22.9.202070,00
18.11.2020360,00
24.3.202136,00
25.5.2021160,00
Kemiall. hapen kulutus CODMn
mg l-1
AikaArvo
26.3.201912,0
8.5.201913,0
22.7.20197,7
25.9.201920,0
19.11.201922,0
30.3.202010,0
18.5.202039,0
23.7.202014,0
22.9.202012,0
18.11.202019,0
24.3.20219,3
25.5.202126,0
Sähkönjohtavuus
mS m-1
AikaArvo
26.3.201915,0
8.5.201916,0
22.7.201925,0
25.9.201925,0
19.11.201917,0
30.3.202016,0
18.5.202021,0
23.7.202021,0
22.9.202024,0
18.11.202017,0
24.3.202124,0
25.5.202116,0
pH
AikaArvo
26.3.20197,00
8.5.20197,30
22.7.20197,40
25.9.20197,00
19.11.20197,00
30.3.20207,30
18.5.20207,50
23.7.20207,60
22.9.20207,10
18.11.20207,10
24.3.20217,60
25.5.20217,10
Väriluku
mg Pt l-1
AikaArvo
26.3.201951
8.5.201960
22.7.201943
25.9.201984
19.11.201989
30.3.202051
18.5.202046
23.7.202083
22.9.202059
18.11.202067
24.3.202145
25.5.2021140

Päivitetty 23.06.2021

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto