www.ymparisto.fi
 
 
Jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   MaaMet-seurantaohjelman jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   Suomen ympäristökeskus SYKE
 
 

Lojo 64 Pori-Hki

Loimijoki

Alkuaika: 1.1.2019
Loppuaika: 23.04.2021

Vedenlaatu vuodesta 1975

Kokonaisfosfori µg l-1 

Kokonaistyppi µg l-1 

Kemiall. hapen kulutus CODMn mg l-1 

Sähkönjohtavuus mS m-1 

pH  

Väriluku mg Pt l-1 

Kokonaisfosfori
µg l-1
AikaArvo
15.1.2019140,0
11.2.201989,0
6.3.201994,0
21.3.2019180,0
17.4.201985,0
13.5.201966,0
28.5.201972,0
10.6.201972,0
9.7.201954,0
8.8.201942,0
19.8.201944,0
17.9.201956,0
17.10.201997,0
22.10.2019160,0
12.11.2019190,0
12.12.2019300,0
19.12.2019440,0
9.1.2020250,0
4.2.2020380,0
3.3.2020120,0
25.3.2020190,0
16.4.2020110,0
13.5.202097,0
26.5.202092,0
8.6.202087,0
6.7.202046,0
11.8.2020110,0
26.8.202071,0
15.9.2020100,0
20.10.202075,0
3.11.2020310,0
11.11.2020330,0
16.12.2020150,0
17.12.2020150,0
11.1.2021120,0
2.2.202199,0
8.3.2021160,0
Kokonaistyppi
µg l-1
AikaArvo
15.1.20195400
11.2.20192700
6.3.20195100
21.3.20194500
17.4.20191900
13.5.20191300
28.5.20191600
10.6.20193600
9.7.20191200
8.8.2019630
19.8.2019670
17.9.2019780
17.10.20191300
22.10.20193100
12.11.20193200
12.12.20194100
19.12.20193500
9.1.20203000
4.2.20203700
3.3.20202100
25.3.20202100
16.4.20201500
13.5.20201300
26.5.20201400
8.6.20201300
6.7.2020680
11.8.20204100
26.8.20201400
15.9.2020910
20.10.2020970
11.11.20205900
16.12.20202900
17.12.20202800
11.1.20212500
2.2.20212100
8.3.20214600
Kemiall. hapen kulutus CODMn
mg l-1
AikaArvo
6.3.201915,0
13.5.201916,0
8.8.201913,0
22.10.201919,0
12.12.201929,0
3.3.202026,0
13.5.202021,0
11.8.202018,0
20.10.202012,0
16.12.202021,0
8.3.202119,0
Sähkönjohtavuus
mS m-1
AikaArvo
15.1.201919,1
11.2.201921,4
6.3.201918,0
21.3.201912,2
17.4.201911,3
13.5.201912,0
28.5.201912,8
10.6.201916,4
9.7.201915,9
8.8.201916,0
19.8.201916,2
17.9.201916,4
17.10.201916,0
22.10.201918,0
12.11.201915,7
12.12.201912,0
19.12.201912,2
9.1.202011,6
4.2.202011,6
3.3.20209,9
25.3.20209,9
16.4.202010,6
13.5.202012,0
26.5.202013,2
8.6.202013,6
6.7.202014,6
11.8.202018,0
26.8.202016,4
15.9.202015,4
20.10.202016,0
3.11.202017,9
11.11.202018,7
16.12.202014,0
17.12.202014,0
11.1.202112,7
2.2.202112,9
8.3.202115,0
pH
AikaArvo
15.1.20197,30
11.2.20197,40
6.3.20197,40
21.3.20197,00
17.4.20197,30
13.5.20197,40
28.5.20197,30
10.6.20197,70
9.7.20197,60
8.8.20197,80
19.8.20197,70
17.9.20197,40
17.10.20197,50
22.10.20197,40
12.11.20197,10
12.12.20197,00
19.12.20197,10
9.1.20207,10
4.2.20207,00
3.3.20207,00
25.3.20207,10
16.4.20207,30
13.5.20207,40
26.5.20207,40
8.6.20207,50
6.7.20207,40
11.8.20207,40
26.8.20207,60
15.9.20207,60
20.10.20207,60
3.11.20207,30
11.11.20207,40
16.12.20207,20
17.12.20207,30
11.1.20217,30
2.2.20217,10
8.3.20217,30
Väriluku
mg Pt l-1
AikaArvo
15.1.2019220
11.2.2019120
6.3.201991
21.3.2019180
17.4.2019170
13.5.2019110
28.5.2019120
10.6.2019110
9.7.201984
8.8.201959
19.8.201961
17.9.201956
17.10.2019120
22.10.201992
12.11.2019180
12.12.2019140
19.12.2019530
9.1.2020470
4.2.2020720
3.3.2020160
25.3.2020290
16.4.2020250
13.5.2020140
26.5.2020180
8.6.2020160
6.7.202072
11.8.2020100
26.8.2020120
15.9.2020120
20.10.202074
3.11.2020310
11.11.2020620
16.12.2020130
17.12.2020330
11.1.2021260
2.2.2021200
8.3.202196

Päivitetty 23.04.2021

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto