www.ymparisto.fi
 
 
Jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   MaaMet-seurantaohjelman jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   Suomen ympäristökeskus SYKE
 
 

Savi 12 mittapato

Savijoki

Alkuaika: 1.1.2019
Loppuaika: 23.04.2021

Vedenlaatu vuodesta 1975

Kokonaisfosfori µg l-1 

Kokonaistyppi µg l-1 

Kemiall. hapen kulutus CODMn mg l-1 

Sähkönjohtavuus mS m-1 

pH  

Väriluku mg Pt l-1 

Kokonaisfosfori
µg l-1
AikaArvo
5.4.201999,0
9.4.201979,0
17.4.201964,0
25.4.201962,0
2.5.201948,0
16.5.201951,0
21.5.201949,0
27.5.2019100,0
2.8.2019120,0
10.9.201941,0
17.9.2019180,0
2.10.2019350,0
22.10.2019340,0
5.11.2019140,0
28.11.2019340,0
10.12.2019320,0
23.3.202085,0
8.4.2020130,0
15.4.2020230,0
20.4.2020140,0
28.4.2020120,0
4.5.2020120,0
11.5.2020160,0
19.5.2020110,0
25.5.202073,0
7.7.2020180,0
9.9.202096,0
24.9.202082,0
6.10.202090,0
21.10.2020130,0
9.11.2020150,0
25.11.2020180,0
7.12.2020230,0
15.3.2021180,0
Kokonaistyppi
µg l-1
AikaArvo
5.4.20192300
9.4.20191700
17.4.20194000
25.4.20191700
2.5.20192100
16.5.20191300
21.5.20191400
2.8.2019840
10.9.20193400
17.9.20193000
2.10.20194400
22.10.20191600
5.11.20192600
28.11.20193200
10.12.20191800
23.3.20201300
8.4.20201200
15.4.20202700
20.4.20201900
28.4.20201500
4.5.20201200
11.5.20201700
19.5.20202500
25.5.20201400
7.7.20204100
9.9.2020820
24.9.2020730
6.10.2020660
21.10.20201900
9.11.20205500
25.11.20203200
7.12.20203700
15.3.20212300
Kemiall. hapen kulutus CODMn
mg l-1
AikaArvo
5.4.201915,0
9.4.201915,0
17.4.201912,0
25.4.201913,0
2.5.201913,0
16.5.201912,0
21.5.201911,0
27.5.201916,0
2.8.201917,0
10.9.201925,0
17.9.201927,0
2.10.201924,0
22.10.201930,0
5.11.201918,0
28.11.201925,0
10.12.201925,0
23.3.202013,0
8.4.202014,0
15.4.202019,0
20.4.202016,0
28.4.202013,0
4.5.202017,0
11.5.202017,0
19.5.202017,0
25.5.202012,0
7.7.202023,0
9.9.202010,0
24.9.202011,0
6.10.202012,0
21.10.202011,0
9.11.202017,0
25.11.202022,0
7.12.202018,0
15.3.202112,0
Sähkönjohtavuus
mS m-1
AikaArvo
5.4.20198,6
9.4.20198,3
17.4.20199,7
25.4.201912,0
2.5.201916,0
16.5.201917,0
21.5.201921,0
27.5.201923,0
2.8.201916,0
10.9.201914,0
17.9.201911,0
2.10.201916,0
22.10.201911,0
5.11.201913,0
28.11.20199,5
10.12.20196,7
23.3.202010,0
8.4.202011,0
15.4.202011,0
20.4.202011,0
28.4.202013,0
4.5.202010,0
11.5.202013,0
19.5.202014,0
25.5.202016,0
7.7.202015,0
9.9.202028,0
24.9.202024,0
6.10.202029,0
21.10.202024,0
9.11.202020,0
25.11.202011,0
7.12.202015,0
15.3.202110,0
pH
AikaArvo
5.4.20196,90
9.4.20196,90
17.4.20197,10
25.4.20197,20
2.5.20197,40
16.5.20197,40
21.5.20197,40
27.5.20197,10
2.8.20197,20
10.9.20197,00
17.9.20196,90
2.10.20197,00
22.10.20196,80
5.11.20197,00
28.11.20196,60
10.12.20196,60
23.3.20207,20
8.4.20207,20
15.4.20207,00
20.4.20207,30
28.4.20207,30
4.5.20207,20
11.5.20207,40
19.5.20207,30
25.5.20207,70
7.7.20207,10
9.9.20207,30
24.9.20207,20
6.10.20207,60
21.10.20207,70
9.11.20207,10
25.11.20206,70
7.12.20207,00
15.3.20217,20
Väriluku
mg Pt l-1
AikaArvo
5.4.201977
9.4.201980
17.4.201966
25.4.201977
2.5.201964
16.5.201958
21.5.201954
27.5.201973
2.8.2019100
10.9.2019210
17.9.2019130
2.10.2019110
22.10.2019130
5.11.201987
28.11.201995
10.12.201996
23.3.202070
8.4.202072
15.4.202096
20.4.202078
28.4.202070
4.5.202090
11.5.202079
19.5.202090
25.5.202071
7.7.2020140
9.9.202047
24.9.202048
6.10.202051
21.10.202048
9.11.202073
25.11.202093
7.12.202073
15.3.202162

Päivitetty 23.04.2021

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto