www.ymparisto.fi
 
 
Jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   MaaMet-seurantaohjelman jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   Suomen ympäristökeskus SYKE
 
 

Kyrkbacken

Maalahdenjoki

Alkuaika: 1.1.2019
Loppuaika: 23.04.2021

Vedenlaatu vuodesta 1975

Kokonaisfosfori µg l-1 

Kokonaistyppi µg l-1 

Kemiall. hapen kulutus CODMn mg l-1 

Sähkönjohtavuus mS m-1 

pH  

Väriluku mg Pt l-1 

Kokonaisfosfori
µg l-1
AikaArvo
11.3.201955,0
10.4.201943,0
20.8.2019140,0
3.9.2019140,0
31.10.201938,0
4.11.201950,0
22.1.202046,0
16.3.202077,0
6.5.202051,0
5.8.2020100,0
10.9.2020100,0
29.10.202084,0
9.11.202052,0
1.3.202186,0
Kokonaistyppi
µg l-1
AikaArvo
11.3.20192200
10.4.20192500
20.8.20191300
3.9.20191200
31.10.20191900
4.11.20191700
22.1.20203500
16.3.20201800
6.5.20201500
5.8.20201400
10.9.20201300
29.10.20202500
9.11.20203700
1.3.20211600
Kemiall. hapen kulutus CODMn
mg l-1
AikaArvo
11.3.201927,0
10.4.201933,0
20.8.201942,0
3.9.201939,0
4.11.201934,0
16.3.202033,0
6.5.202037,0
5.8.202058,0
10.9.202057,0
9.11.202046,0
1.3.202132,0
Sähkönjohtavuus
mS m-1
AikaArvo
11.3.201924,0
10.4.201918,0
20.8.201935,0
3.9.201936,0
31.10.201930,0
4.11.201928,0
22.1.202027,0
16.3.202014,0
6.5.202017,0
5.8.202011,0
10.9.202013,0
29.10.202011,0
9.11.202026,0
1.3.202117,0
pH
AikaArvo
11.3.20195,60
10.4.20194,60
20.8.20197,70
3.9.20197,70
31.10.20194,60
4.11.20194,90
22.1.20204,40
16.3.20204,90
6.5.20205,60
5.8.20206,50
10.9.20206,60
29.10.20204,80
9.11.20204,30
1.3.20216,60
Väriluku
mg Pt l-1
AikaArvo
11.3.2019100
10.4.2019160
20.8.2019340
3.9.2019360
31.10.2019110
4.11.201980
22.1.2020150
16.3.2020160
6.5.2020200
5.8.2020440
10.9.2020380
29.10.2020420
9.11.2020200
1.3.2021230

Päivitetty 23.04.2021

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto