www.ymparisto.fi
 
 
Jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   MaaMet-seurantaohjelman jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   Suomen ympäristökeskus SYKE
 
 

Myllypuro 103 kerta

Myllypuro

Alkuaika: 1.1.2019
Loppuaika: 23.04.2021

Vedenlaatu vuodesta 1975

Kokonaisfosfori µg l-1 

Kokonaistyppi µg l-1 

Kemiall. hapen kulutus CODMn mg l-1 

Sähkönjohtavuus mS m-1 

pH  

Väriluku mg Pt l-1 

Kokonaisfosfori
µg l-1
AikaArvo
21.1.20199,7
20.2.201912,0
11.3.201910,0
10.4.201911,0
16.4.201919,0
23.4.201931,0
29.4.201915,0
9.5.20199,5
15.5.201920,0
23.5.201912,0
27.5.201911,0
6.6.201913,0
2.7.201916,0
31.7.201927,0
22.8.201917,0
3.9.201918,0
19.9.201915,0
30.9.201913,0
16.10.201916,0
24.10.201922,0
14.11.201924,0
16.12.201911,0
21.1.202012,0
19.2.202014,0
24.3.202012,0
15.4.202011,0
22.4.202016,0
27.4.202015,0
6.5.202026,0
11.5.202035,0
19.5.202010,0
28.5.202017,0
4.6.202017,0
11.6.202023,0
1.7.202036,0
28.7.202025,0
17.8.202020,0
3.9.202013,0
14.9.202021,0
28.9.202017,0
15.10.202016,0
26.10.202017,0
12.11.202014,0
3.12.202013,0
25.1.202117,0
16.2.202116,0
15.3.202116,0
Kokonaistyppi
µg l-1
AikaArvo
21.1.2019310
20.2.2019420
11.3.2019350
10.4.2019440
16.4.2019630
23.4.2019680
29.4.2019400
9.5.2019420
15.5.2019390
23.5.2019360
27.5.2019340
6.6.2019430
2.7.2019410
31.7.2019430
22.8.2019360
3.9.2019330
19.9.2019380
30.9.2019290
16.10.2019610
24.10.2019740
14.11.2019410
16.12.2019380
21.1.2020410
19.2.2020480
24.3.2020380
15.4.2020390
22.4.2020570
27.4.2020490
6.5.2020590
11.5.2020450
19.5.2020390
28.5.2020450
4.6.2020420
11.6.2020460
1.7.2020760
28.7.2020680
17.8.2020470
3.9.2020350
14.9.2020670
28.9.2020500
15.10.2020580
26.10.2020510
12.11.2020380
3.12.2020340
25.1.2021320
16.2.2021390
15.3.2021380
Kemiall. hapen kulutus CODMn
mg l-1
AikaArvo
21.1.201914,0
20.2.201913,0
11.3.201913,0
10.4.201923,0
16.4.201929,0
23.4.201934,0
29.4.201925,0
9.5.201927,0
15.5.201926,0
23.5.201923,0
27.5.201923,0
6.6.201932,0
2.7.201927,0
31.7.201918,0
22.8.201919,0
3.9.201920,0
19.9.201921,0
30.9.201916,0
16.10.201943,0
24.10.201950,0
14.11.201923,0
16.12.201923,0
21.1.202027,0
19.2.202029,0
24.3.202019,0
15.4.202024,0
22.4.202037,0
27.4.202032,0
6.5.202036,0
11.5.202026,0
19.5.202023,0
28.5.202025,0
4.6.202022,0
11.6.202027,0
1.7.202036,0
28.7.202043,0
17.8.202032,0
3.9.202020,0
14.9.202045,0
28.9.202039,0
15.10.202042,0
26.10.202036,0
12.11.202025,0
3.12.202033,0
25.1.202116,0
16.2.202115,0
15.3.202115,0
Sähkönjohtavuus
mS m-1
AikaArvo
11.3.20194,5
15.5.20191,7
31.7.20193,4
30.9.20194,3
16.12.20192,2
24.3.20202,6
11.5.20201,5
28.7.20202,3
14.9.20202,7
3.12.20202,2
15.3.20218,8
pH
AikaArvo
21.1.20196,78
20.2.20197,16
11.3.20197,16
10.4.20196,68
16.4.20196,39
23.4.20195,24
29.4.20195,39
9.5.20195,48
15.5.20195,64
23.5.20196,21
27.5.20196,29
6.6.20195,99
2.7.20196,36
31.7.20196,70
22.8.20196,89
3.9.20196,98
19.9.20197,10
30.9.20197,31
16.10.20196,45
24.10.20195,72
14.11.20196,74
16.12.20196,39
21.1.20206,12
19.2.20206,19
24.3.20206,72
15.4.20206,54
22.4.20206,04
27.4.20205,91
6.5.20205,26
11.5.20205,37
19.5.20205,40
28.5.20205,19
4.6.20206,33
11.6.20206,63
1.7.20206,08
28.7.20205,89
17.8.20206,35
3.9.20207,07
14.9.20205,76
28.9.20205,96
15.10.20205,92
26.10.20205,84
12.11.20205,82
3.12.20206,14
25.1.20216,81
16.2.20216,93
15.3.20217,01
Väriluku
mg Pt l-1
AikaArvo
11.3.201994
15.5.2019150
31.7.2019160
30.9.201995
16.12.2019180
24.3.2020130
11.5.2020130
28.7.2020260
14.9.2020260
3.12.2020140
15.3.202198

Päivitetty 23.04.2021

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto