www.ymparisto.fi
 
 
Jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   MaaMet-seurantaohjelman jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   Suomen ympäristökeskus SYKE
 
 

Kohisevanpuro

Kohisevanpuro

Alkuaika: 1.1.2019
Loppuaika: 23.04.2021

Vedenlaatu vuodesta 1975

Kokonaisfosfori µg l-1 

Kokonaistyppi µg l-1 

Kemiall. hapen kulutus CODMn mg l-1 

pH  

Kokonaisfosfori
µg l-1
AikaArvo
16.1.201912,0
11.2.201918,0
13.3.201913,0
4.4.201917,0
11.4.201919,0
16.4.201914,0
24.4.201920,0
29.4.201915,0
23.5.201917,0
27.5.201914,0
19.6.201916,0
15.7.201918,0
12.8.201921,0
9.9.201916,0
10.10.201921,0
21.10.201917,0
4.11.201912,0
21.11.201918,0
16.12.201921,0
13.1.202012,0
11.2.202012,0
11.3.202013,0
1.4.202011,0
6.4.20209,9
14.4.202018,0
20.4.202016,0
27.4.202016,0
4.5.202017,0
11.5.202017,0
18.5.202027,0
26.5.202017,0
15.6.202018,0
15.7.202019,0
10.8.202024,0
25.8.202019,0
8.9.202017,0
22.9.202018,0
5.10.202015,0
19.10.202020,0
3.11.202016,0
19.11.202027,0
10.12.202013,0
10.12.202013,0
11.1.20219,5
18.2.20219,5
15.3.202111,0
Kokonaistyppi
µg l-1
AikaArvo
16.1.2019490
11.2.2019570
13.3.2019500
4.4.2019820
11.4.2019910
16.4.2019780
24.4.2019820
29.4.2019770
23.5.2019640
27.5.2019550
19.6.2019430
15.7.2019310
12.8.2019300
9.9.2019260
10.10.2019970
21.10.2019870
4.11.2019590
21.11.2019850
16.12.2019590
13.1.2020690
11.2.2020580
11.3.2020610
1.4.2020580
6.4.2020580
14.4.20201400
20.4.2020650
27.4.2020650
4.5.2020690
11.5.2020610
18.5.20201600
26.5.2020550
15.6.2020380
15.7.2020550
10.8.2020680
25.8.2020430
8.9.2020400
22.9.2020860
5.10.2020570
19.10.2020880
3.11.2020730
19.11.20201000
10.12.2020670
10.12.2020650
11.1.2021530
18.2.2021510
15.3.2021660
Kemiall. hapen kulutus CODMn
mg l-1
AikaArvo
16.1.201916,0
11.2.201913,0
13.3.201921,0
4.4.201939,0
11.4.201947,0
16.4.201937,0
24.4.201937,0
29.4.201934,0
23.5.201936,0
27.5.201933,0
19.6.201919,0
15.7.201912,0
12.8.20198,7
9.9.20198,5
10.10.201960,0
21.10.201950,0
4.11.201932,0
21.11.201948,0
16.12.201930,0
13.1.202035,0
11.2.202024,0
11.3.202023,0
1.4.202025,0
6.4.202021,0
14.4.202038,0
20.4.202034,0
27.4.202033,0
4.5.202035,0
11.5.202032,0
18.5.202046,0
26.5.202026,0
15.6.202015,0
15.7.202033,0
10.8.202039,0
25.8.202022,0
8.9.202014,0
22.9.202054,0
5.10.202034,0
19.10.202056,0
3.11.202041,0
19.11.202084,0
10.12.202036,0
11.1.202121,0
18.2.202117,0
15.3.202118,0
pH
AikaArvo
16.1.20196,90
11.2.20196,60
13.3.20196,80
4.4.20195,60
11.4.20195,20
16.4.20196,00
24.4.20195,10
29.4.20195,80
23.5.20196,10
27.5.20196,20
19.6.20196,80
15.7.20197,10
12.8.20197,10
9.9.20197,30
10.10.20195,40
21.10.20195,50
4.11.20196,20
21.11.20195,10
16.12.20196,10
13.1.20205,90
11.2.20207,30
11.3.20206,60
1.4.20206,40
6.4.20206,70
14.4.20205,90
20.4.20206,20
27.4.20206,20
4.5.20206,00
11.5.20206,30
18.5.20205,40
26.5.20206,60
15.6.20207,10
15.7.20206,70
10.8.20206,50
25.8.20207,00
8.9.20207,00
22.9.20205,40
5.10.20206,60
19.10.20205,70
3.11.20205,90
19.11.20205,30
10.12.20206,00
11.1.20216,30
18.2.20216,70
15.3.20216,40

Päivitetty 23.04.2021

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto