www.ymparisto.fi
 
 
Jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   MaaMet-seurantaohjelman jokien vedenlaadun aikasarjoja  |   Suomen ympäristökeskus SYKE
 
 

Korpijoki 2

Korpijoki

Alkuaika: 1.1.2019
Loppuaika: 23.04.2021

Vedenlaatu vuodesta 1975

Kokonaisfosfori µg l-1 

Kokonaistyppi µg l-1 

Kemiall. hapen kulutus CODMn mg l-1 

Sähkönjohtavuus mS m-1 

pH  

Väriluku mg Pt l-1 

Kokonaisfosfori
µg l-1
AikaArvo
11.1.201962,0
16.1.201952,0
20.3.201963,0
4.4.201968,0
11.4.201954,0
16.4.201961,0
29.4.201939,0
21.5.201946,0
6.6.201940,0
19.6.201964,0
17.7.2019130,0
9.9.2019100,0
23.9.2019110,0
7.10.2019110,0
24.10.201958,0
4.11.201949,0
21.11.2019100,0
9.12.201949,0
14.1.202042,0
11.2.202072,0
11.3.202093,0
1.4.202062,0
6.4.202054,0
14.4.202082,0
20.4.202097,0
27.4.202068,0
4.5.202064,0
13.5.202050,0
18.5.202047,0
25.5.202053,0
15.6.202086,0
13.7.202080,0
10.8.202094,0
24.8.2020120,0
7.9.2020130,0
22.9.202070,0
5.10.202090,0
22.10.202068,0
3.11.2020110,0
16.11.202061,0
8.12.202064,0
11.1.202155,0
15.2.202171,0
16.3.202170,0
Kokonaistyppi
µg l-1
AikaArvo
11.1.2019720
16.1.2019680
20.3.2019990
4.4.20193000
11.4.20192600
16.4.20193000
29.4.20191000
21.5.2019780
6.6.2019770
19.6.2019960
17.7.20191000
9.9.2019950
23.9.2019990
7.10.20191500
24.10.20191500
4.11.20191000
21.11.20192500
9.12.20191200
14.1.20201300
11.2.20201800
11.3.20201700
1.4.20201200
6.4.2020950
14.4.20201500
20.4.20201700
27.4.20201300
4.5.20201400
13.5.20201100
18.5.2020960
25.5.2020990
15.6.20201000
13.7.20201100
10.8.20201100
24.8.20201300
7.9.20201200
22.9.20201200
5.10.20201300
22.10.20201100
3.11.20201800
16.11.20201000
8.12.20201800
11.1.2021950
15.2.20211600
16.3.2021870
Kemiall. hapen kulutus CODMn
mg l-1
AikaArvo
11.1.201913,0
16.1.201916,0
20.3.201917,0
4.4.201929,0
11.4.201935,0
16.4.201933,0
29.4.201931,0
21.5.201930,0
6.6.201935,0
19.6.201935,0
17.7.201935,0
9.9.201925,0
23.9.201929,0
7.10.201941,0
24.10.201939,0
4.11.201934,0
21.11.201945,0
9.12.201935,0
14.1.202036,0
11.2.202024,0
11.3.202024,0
1.4.202037,0
6.4.202031,0
14.4.202035,0
20.4.202037,0
27.4.202040,0
4.5.202044,0
13.5.202040,0
18.5.202035,0
25.5.202032,0
15.6.202033,0
13.7.202046,0
10.8.202048,0
24.8.202036,0
7.9.202031,0
22.9.202046,0
5.10.202043,0
22.10.202033,0
3.11.202048,0
16.11.202034,0
8.12.202037,0
11.1.202129,0
15.2.202126,0
16.3.202122,0
Sähkönjohtavuus
mS m-1
AikaArvo
20.3.20199,5
7.10.20196,2
21.11.20196,0
11.3.20205,6
13.5.20203,4
10.8.20205,3
5.10.20207,4
16.11.20205,5
16.3.20218,4
pH
AikaArvo
11.1.20197,50
16.1.20197,20
20.3.20197,10
4.4.20196,60
11.4.20196,10
16.4.20196,20
29.4.20196,80
21.5.20196,70
6.6.20196,80
19.6.20197,20
17.7.20197,40
9.9.20197,20
23.9.20197,30
7.10.20196,60
24.10.20196,70
4.11.20196,90
21.11.20196,20
9.12.20196,40
14.1.20206,40
11.2.20206,60
11.3.20206,80
1.4.20206,50
6.4.20206,90
14.4.20206,60
20.4.20206,60
27.4.20206,30
4.5.20206,00
13.5.20206,30
18.5.20206,70
25.5.20206,80
15.6.20207,50
13.7.20206,90
10.8.20206,80
24.8.20207,40
7.9.20207,40
22.9.20206,60
5.10.20207,00
22.10.20206,70
3.11.20206,40
16.11.20206,80
8.12.20206,50
11.1.20216,60
15.2.20217,10
16.3.20217,40
Väriluku
mg Pt l-1
AikaArvo
20.3.2019120
7.10.2019250
21.11.2019220
11.3.2020160
13.5.2020270
10.8.2020350
5.10.2020300
16.11.2020240
16.3.2021200

Päivitetty 23.04.2021

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto