www.ymparisto.fi
 
 
Järvien vedenlaadun aikasarjoja  |   Suomen ympäristökeskus SYKE
 
 

Pyhäjärvi, Säkylä -Pyhäjärvi 93 va93

Kesäkausi: 16.7.-15.9.
Talvikausi: 1.1.-15.4.
Vuodet: 1975-

Tuoreimmat havainnot

Kokonaisfosfori µg l-1 

Kokonaistyppi µg l-1 

Happi, liukoinen (pohjanläheinen vesikerros) mg l-1 

Hapen kyllästysaste (pohjanläheinen vesikerros) % 

a-klorofylli µg l-1 

Fosfaatti fosfori µg l-1 

Fosfaatti fosfori (suodatettu 0,4 µm) µg l-1 

Nitriitti-nitraatti typpenä µg l-1 

Nitriitti typpenä µg l-1 

Nitraatti typpenä µg l-1 

Sähkönjohtavuus mS m-1 

Väriluku mg Pt l-1 


Päivitetty 27.05.2024

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto